بیشتر بخوانید

استفاده از بخش دانلود

در بخش دانلود سایت می توانید به نرم افزارها ، انیمیشن و فیلم ، تستهای کنکور سراسری و آزاد و آزمون های تشریحی و تستی مختلف دست پیدا کنید. همچنین دوستانی که از اعضای ویژه سایت محسوب می شوند می توانند درسنامه زیست شناسی را از این بخش دریافت کنند. برای استفاده از این بخش […]