سایت مفید برای اطلاعات عمومی چشم

درباره چشم. بیمارستان چشم پزشکی نور سایتی چهار زبانه ( پارسی- انگلیسی- روسی و عربی ) راه اندازی کرده است که دارای بخش های متفاوتی چون بخش بیمارستانی ، بخش ویژه بیماران و بخش ویزه متخصصان است. در هر یک از این بخش ها به فراخور بازدید کننده قسمت های جالبی در نظر گرفته شده […]