نکات کنکوری مربوط به ژن خودناسازگار

بررسی تست‌های کنکور سراسری در سالیان اخیر، توجه ویژه طراحان گرامی را به بحث "ژن خودناسازگار" نشان می دهد!   و البته چون بخشی جالب است و نکات ناگفته و مفهومی فراوان دارد، احتمال طرح مجدد پرسش از این بخش کم نیست. به همین دلیل در این پست  و پست آینده همین مطلب، تقریبا تمام نکات […]