آموزش گام به گام ژنتیک

درود..چند سال پیش، سر یکی از کلاس های پیش دانشگاهی وقتی به مرور مبحث ژنتیک رسیدیم ، پس از حل چند مساله نسبتا دشوار ژنتیکی ، یکی از دانش آموزان گفت : ای خدا بگم این مندل رو چیکار کنه که ما رو تو دردسر انداخت! اون لحظه همه خندیدن …ولی واقعا اینطور هست؟ واقعا […]